Individuální VTI

  je vhodný pro kohokoliv, kdo opravdu CHCE ve své komunikaci a vztazích s druhými něco zlepšit.

  Osvědčuje se tedy zejména pro:

 • rodiče
 • učitele
 • vychovatele
 • sociální pracovníky
 • zdravotníky
 • vedoucí pracovníky
 • manažery
 • partnery

Jak to probíhá? .... domluva zakázky, interakční analýza a zpětnovazební rozbor nahrávky