Co je VTI?

Videotrénink interakcí - VTI (Video Interaction Guidance) je forma krátkodobé intenzivní pomoci, druhem terapie, specifické koučování. Slouží jako pomoc a podpora klienta pro efektivní rozvoj jeho dovedností a schopností v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Metoda VTI je mezinárodně uznávaná, vznikla v Holandsku. V ČR je akreditovaná MŠMT, od r. 1995 ji s úspěchem šíří o.s. SPIN v Praze.

Díky své názornosti a konkrétnosti VTI výrazně MOTIVUJE klienty k efektivnímu rozvoji jejich dovedností a schopností v komunikaci a interakci, čímž slouží jako podpora rozvíjení dobrých mezilidských vztahů v osobním životě i v pracovním prostředí.

Využívá se především v oblastech rodiny a školství (na všech stupních - MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ). Široké uplatnění však nachází i ve zdravotnictví, ve službách a poradenství různého typu. Je mimořádně vhodná také pro rozvoj lektorských a  manažerských dovedností.
Jako intenzivní forma krátkodobé spolupráce, pomoci a podpory, nenásilně a efektivně pomáhá klientům měnit svoje chování a eliminovat nežádoucí a neefektivní návyky v komunikaci s druhými.

Přispívá proto výrazně:

  • k vytváření spokojených vztahů v osobním i pracovním životě
  • ektivnějšímu vedení a řízení skupin, týmů na pracovišti
  • k přiměřenému a přitom přirozenému jednání se zákazníky
  • ke zvládání problematických situací s dětmi a tím k celkovému zlepšení situace v rodině
  • ke kvalitnější výuce žáků a studentů
  • pomáhá k rozvoji strategií např. zvládat psychosociální stres, který naši komunikaci může natolik zatížit, až ji zavede do slepé uličky a znemožňuje její smysluplnost