O mně

Dana Smerdova vti trener

Mgr. Dana Šmerdová
IČO: 76617718
Email: info@videotrenink-interakci.cz
Telefon: +420 608 509 250

 • Akreditovaná videotrenérka - SEMINÁŘE o komunikaci a mezilidských vztazích
 • Výcvik - Videotrénink interakcí (VTI), SPIN v Praze (od října 2005, ukončení akreditací MŠMT v prosinci 2007), poté samostatná práce s klienty - převážně s rodiči, učiteli, lektory,vychovateli, dále se studenty učitelství v seminářích na PdF a PřF MU v Brně.

 

 • REFERENCE:  Pěstounské rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči o.s. Amalthea (od září 2010 do května 2011), Lektoři o.s. ADRA v projektu PRVák (říjen 2008-květen 2009), Semináře se dvaceti různými skupinami studentů učitelství (Pedagogická a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, (podzim 2007-podzim 2010) aj. 
 • Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu MU v Brně – Učitelství pro střední školy : Český jazyk a literatura, Občanská výchova, ukončení r. 2003 
 • 10 let výuka na různých SOŠ a SOU: (SPŠS Betlémská v Praze, SŠLVT Odolena Voda, ISŠ Sokolnice)
 • Mám ráda lidi, kočky a psy, příběhy, obrázky, otevřenost a ohleduplný takt, jasné barvy, pohyb a harmonii. Fascinuje mě, jak změny v komunikaci a interakci dovedou uzdravovat duši člověka a jeho vztahy s druhými lidmi. V současné době žiju v Praze..
 •  
 • Doktorandské studium na Pedagogické fakultě MU v Brně, (od podzimu 2007), disertační práce a výzkumný projekt – Využití prvků VTI v přípravě studentů učitelství.Zaměřeno na výzkum a rozvíjení celkového pojetí výukové komunikace a interakce u budoucích učitelů, především jejich  interpretačně postojové orientace,  rozvoj schopností a dovedností výukovou komunikaci systémově pozorovat, všímat si přitom důležitých jevů a jejich zákonitostí, umět je pojmenovat a vhodně interpretovat.(jednodušeji řečeno: to, čeho si při pozorování komunikace všímají, jak to vnímané chápou, posuzují,hodnotí, jaký význam komunikaci a vztahům přisuzují, protože právě to pak výrazně ovlivňuje jejich jednání.) V prosinci 2012 jsem se z různých důvodů definitivně rozhodla toto studium zanechat nedokončené... V blízké budoucnosti se akademické sféře ani problematice školství dále věnovat nebudu.                       
 

Výběr z odborných seminářů, které jsem absolvovala v posledních letech:

 • Trauma prvotní vazby a lásky – příčiny a terapeutická pomoc - prof. Franz Ruppert, Praha, 2014
 • Intersubjektivita a naladění v průběhu VTI intervence (workshop) – Jenny Jarvis (VB), Praha, 2014
 • Trauma ze ztráty – příčiny, psychická dynamika a terapeutická pomoc. Konstelační metoda – workshop prof. Franze Rupperta, Praha, 2012
 • Emoce ve škole – Descartes, PhDr. Lenka Svobodová, PhD., Praha, 2012  
 • Pomoc a vztah – Dynamika attachmentu v pomáhajících profesích, mezinárodní seminář, Una McCluskey, PhD., Praha, 2011
 • Práce s dětmi s autismem – J. van der Hart, FF UK katedra psychologie, Praha, 2011
 • Respektovat a být respektován – vzdělávací kurz Pavla a Tatjany Kopřivových, 2010
 • Klima třídy, jak pracovat s agresí na SŠ – Středisko služeb školám, Brno, J. Svoboda, 2010
 • Poruchy chování – Středisko služeb školám, Brno, prof. F. Koukolík, 2009