Co VTI není?

  • Videotrénink interakcí NENÍ kontrola, kritika, zveličování slabých stránek ve Vaší komunikaci, sdělování univerzálních pravd ani poskytování nevyžádaných rad. Bez souhlasu klienta a jeho vlastní aktivní motivace ke změnám není realizovatelný.

  • K natáčení je třeba kromě vlastní motivace klienta také jeho písemného souhlasu a podle dané situace ústní či písemný souhlas ostatních účastníků při natáčení.

  • Nejedná se o natáčení skrytou kamerou.

  • Nedá se nikomu poručit, vnutit, úředně nařídit atd.

  • Jestliže i přesto máte dojem, že by ho někdo z Vašich známých (kolegů, kamarádů, rodinných příslušníků, učitelů, atd.) potřeboval, je vhodné mu tuto metodu pouze navrhnout, doporučit jako možnost vzájemné podpory pro efektivní řešení Vašich problematických situací. Nabídnout přitom svoji aktivní spoluúčast je velice vstřícným krokem, který zároveň sám o sobě často vede k nečekanému zlepšení vzájemně konfliktních vztahů a jejich proměny ve vztahy založené na oboustranném respektu, otevřenosti, důvěře a ochotě ke spolupráci.