Ideální komunikace

.. neexistuje. Záleží vždy na kontextu konkrétní situace a na souhře různých faktorů. Mezi ty hlavní patří VNÍMÁNÍ člověka, což zahrnuje i jeho způsob výkladu (INTERPRETACI) vnímaného, stejně tak jako i všech ostatních účastníků komunikace. I přesto si ale můžeme VŠIMNOUT a pozorovat, že se naše komunikace a tím i VZTAH s někým MĚNÍ k lepšímu, nebo naopak k horšímu...Naše vnímání a chápání světa, sebe samých a čehokoliv jiného může být velmi ODLIŠNÉ, ale i přesto si navzájem MŮŽEME ROZUMĚT LÉPE, pokud chceme. Jenže ono pouze 'chtít' samo o sobě někdy nestačí. Potřebujeme VĚDĚT - vidět, slyšet a UVĚDOMOVAT SI, ČÍM a JAK se to 'DĚJE'. Co konkrétně pro to my sami za sebe máme a můžeme udělat? Co nám pomáhá dělat to, co funguje, místo nekonečného rozčilování se a smutnění, že to prostě takhle nejde? V nějaké knížce jsem kdysi četla myšlenku, že "když něco nějakým způsobem nefunguje, nepomůže,když toho bude víc." Souhlasím s tím, protože jsem si to sama v různých situacích vyzkoušela. Jevy kolem nás se mění i na základě našich vlastních MYŠLENEK a POSTOJŮ. Právě to uvnitř, co se mnohdy těžko poznává, se nám často mění jen velmi obtížně. VTI je mezinárodně uznávaná metoda, žádné šarlatánství. Není to však ani všelék, vhodné řešení na všechno. Nehodí se pro každou situaci a druh potíží. Pracuje přirozenou cestou s obrazy, i těmi vnitřními, a pomáhá tak svojí konkrétností a názorností ke ZMĚNĚ postojů a chování.