K čemu a jak lidem VTI slouží

Běžná situace v rodině před VTI  po VTI častěji
bezna-situace-v-rodine-pred-vti_thumb
 

Tyto stránky budou sloužit především jako podpora rodičů, učitelů, lektorů, vychovatelů, manažerů a vedoucích pracovníků.GGG

JAK a ČÍM konkrétně Vám VTI může přinést v životě užitek? 
 • Videotrénink interakcí POMÁHÁ
 • :
 • Poměrně rychle a nenásilně odhalit a pojmenovat konkrétní projevy Vašich potíží v kontaktu s druhými lidmi, uvědomit si jejich souvislosti, možná i pochopit některé jejich příčiny.
 •  
 • Vyhmátnout, kde je ten ‚zakopaný pes‘.
 •  
 • Zorientovat se v tom, co se ve Vás i v druhých a ve Vašem vztahu při tzv. ‚problematických situacích‘ vlastně děje. 
 •  
 • Uvědomit si své skutečné pocity, porozumět jim i tomu, jak se do nepříjemných situací byť neuvědomovaně vlastním přiněním dostáváte.
 •  

 • Podívat se na své ‚konfliktní situace‘ z jiného, komplexního pohledu.
 •  
 • Nasměrovat Vás k hlubšímu vhledu do situací, kde jste si v kontaktu s druhými nevěděli rady.
 •  
 • Ujasnit si své silné stránky v komunikaci a směr, kterým je lze ještě více rozvinout.
 •  
 • Získat názorný impuls ke změně svých nefunkčních návyků při jednání s druhými.
 •  
  Školní třída před VTI často :  po VTI častěji takto:

 • Osvojit si nový pohled na svoji situaci tam, kde jste si třeba připadali bezradní, a osvojit si postupně efektivní jednání, které povede k Vaší vyšší sebejistotě a účinnějšímu jednání v situacích, které jsou pro Vás náročné.
 •  
 • Naučit se být vnímavější k signálům druhých lidí.
 •  
 • Pochopit souvislosti svých pocitů a svého jednání, které nás někdy zavádí do slepé uličky a způsobuje, že v nich pak bloudíme jako v začarovaném kruhu.
 •  
 • Dodat naději a sebedůvěru ve vlastní dovednosti a schopnosti.
 •  
 • Obnovit pocit vlastní kompetence ve svém životě při řešení potíží v kontaktu s druhými.
 •  
 • Nacházet v sobě a ve svých vztazích radost a smysluplnou inspiraci.
 •  
 • Vzkřísit motivaci a naději ke hledání nových cest.
 •  

 • Uvěřit, že cítit se ve svých vztazích lépe a vycházet s těmi, s nimiž se Vám to doteď příliš nedařilo, není sci-fi, ale reálně dosažitelná věc.
 •