Reference

 • Seminář - VYUŽITÍ METODY VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ V RODINĚ- 18.5.2012 Praha

             - "Z prvního setkání na Vašem semináři jsem byla velice nadšená. Nejen, že jsem měla možnost dozvědět se více informací o přínosu VTI z teoretického hlediska, ale především samotná videonahrávka a způsob sdílení si interpretací byl pro mě zajímavý. Získala jsem možnost seznámit se s jinými pohledy na situace v komunikaci, které každý jedinec může vnímat odlišně a podle  mého názoru technika VTI dává příležitost všem, kteří se rozboru videonahrávky účastní, naučit se vnímat neverbální složku komunikace citlivěji. Dále mi rozbor videonahrávky také umožnil získat větší nadhled a nespěchat s vlastním úsudkem při hodnocení sociálních interakcí. Velice se těším na další zkušenost s Vámi a děkuji předem za Váš čas a trpělivost, kterou při naslouchání našich interpretací videonahrávek máte."
Mgr. Helena Hilgerová, pedagog didaktik - Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most, detašované pracoviště Liberec

 - "Děkuji za velmi příjemně strávené odpoledne na semináři VTI. I když jsem nepřišla s konkrétní zakázkou, dověděla jsem se spoustu užitečných informací, které mohu uplatnit v komunikaci s vlastní rodinou. Atmosféra byla příjemná a velmi interaktivní. Děkuji za možnost zúčastnit se." PhDr.
Jitka Fořtíková, Ph.D., předsedkyně Centra nadání 

 

 • AMALTHEA, o.s.- Centrum náhradní rodinné péče, Pardubice

"Mgr. Dana Šmerdová jako videotrenérka poskytovala svoje služby občanskému sdružení Amalthea od září 2010 do května 2011. Vedla videotrénink interakcí v jedné větší pěstounské rodině, která její vedení i způsob VTI velmi ocenila. Pěstouny nejvíce zaujala názornost VTI a jeho okamžité využití výsledků, kdy si pěstouni přehrávali natočené situace, vzájemné interakce mezi jednotlivými členy rodiny. Viděli své reakce na chování dětí i reakce dětí na různé podněty, slova, gesta. Pod odborným vedením paní Mgr. Šmerdové si pěstouni sami hledali a názorně viděli, jak jejich chování a reakce ovlivňují další interakci v rodině a chování dětí. Rádi  bychom spolupracovali s Mgr. Šmerdovou při poskytování služeb pěstounům a náhradním rodičům i do budoucna, protože VTI v rodinách vnímáme jako velmi přínosné. "
Mgr. Ria Černá - vedoucí Centra náhradní rodinné péče a Bc. Ivana Skokanová - sociální pracovnice CNRP
                                                           
 

 •   SEMINÁŘE se studenty učitelství na PdF a PřF MU v Brně (podzim 2007 - podzim 2010) OČIMA BUDOUCÍCH UČITELŮ

Výběr z písemných reflexí studentů na jednotlivá seminární setkání:

OSNOVA seminárních skupin:

 •  podzim 2007 - Pedagogická komunikace  - (3 skupiny)
 •  
 •  jaro 2008 - Komunikativní dovednosti 2  - (2 skupiny)
 •  
 • podzim 2008 - Pedagogická komunikace - (4 skupiny)
 •                    - Komunikativní dovednosti 2 - (1 skupina)
 •                    - Komunikativní dovednosti 3 - (1 skupina)
 •  
 •  jaro 2009 - Komunikativní dovednosti 2 - (1 skupina)
 •                 - Pedagogická komunikace - (2 skupiny)
 •                 
 • jaro 2010 - Pedagogická komunikace - (1 skupina)
 • podzim 2010 - Pedagogická komunikace - (4 skupin)

 


Jaro 2008
 • Komunikativní dovednosti 2 - shrnutí studentů na blok seminářů jako celek

(2 skupiny:)
- Jana N. " Seminář mi velmi pomohl v tom, jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. Chci toto po dětech a díky semináři už vím, jak na to..Uvědomuju si, že tíhnu spíš ke hledání chyb než pozitiv. Velmi přínosný pro mě byl právě rozbor natočeného výstupu, něco takového pro mě byla novinka a myslím, že by na pajdáku mělo být víc podobných předmětů, takto zaměřených na komunikaci  a vlastní vliv působení na druhé než nějaké biflování z knížek. Zvlášť, když je komunikace mezi kompetencemi, které chceme rozvíjet u dětí, přičemž učitelům leckdy tyto dovednosti chybí nebo je neumí patřičně rozvíjet..Je dost zajímavé vidět svůj výstup a moci ho rozebrat v kolektivu.Velice příjemný přístup vyučující, takový pohodový, že člověk se ani té kamery bát nemusel a už vůbec ne toho rozebírání výstupu."

- Julie R. " Za nejdůležitější považuji možnost kritického pohledu na vlastní výstup z různých úhlů, utváření názorů v diskusi a možnost nechat se inspirovat nebo poučit se z výstupů ostatních. Celkově hodnotím smeinář jako hodně přínosný, vystupující z řady. Užila jsem si "svobodu slova" a uvolněnou atmosféru, která nezmenšovala přínos semináře. Je zajímavé potkat lidi, se kterými bych těžko mohla kdy souhlasit v určitých věcech a pravděpodobně  bychom jinak těžko hledali společnou řeč, v semináři, kde se to lze naučit a překonat zaujetí. "
- Martin F.:" Co mi v semináři vadilo? Nic mě nenapadá, možná jen ta špatná časová koordinace, že někdo měl podstatně delší čas než jiný a tím jsme pak měli uspěchaný závěr. Každopádně jsem nikdy nezažil tak akční a zábavně poučný seminář, na každou hodinu jsm se těšil."

Tereza L.: " Nejdůležitější pro mě byly hodiny s rozbory, ty ve kterých jsme se předváděli, sice byly zábavné, ale ne až tak moc přínosné."

Věra L. : " Trochu mi vadil pocit neustálého časového presu. Něky mě to neustálé hlídání času znervózňovalo. Osobně by pro mě bylo lepší mít na seminář více času. .Nejdůležitější pro mě byla zpětná vazba a vždy podnětná diskuse. Příjemně mě překvapilo, že někdy působím pozitivně a uvolněně, což je pro mě potěšující. Uvědomila jsme si taky, že by ještě bylo dobré pracovat s hlasem, zejména s hlasitostí, tempem a dynamikou. Právě díky semináři jsme si uvědomila, že je to podstatná složka komunikace a dají se s ní dělat "čáry"  ."

Jana M. : " Líbilo se mi, že seminář byl zaměřen prakticky..Ale bylo na vše hrozně málo času..Seminář by se mohl konat častěji než 1x za 14 dní..Zjistila jsem, že komunikace je jednou z nejdůležitějších dovedností učitele, ať je ve svém oboru sebelepší.Hodina učitele, který sdělí polovinu informací, ale dokáže žáky zaujmout a naučit, je hodnotnější než zívání žáků nad množstvím nezáživné látky. Nutností je schopnost rychle reagovat a rozhodovat se. ..Získala jsem mnoho odlišných pohledů na věc. Zděsila jsme se ři prvním poslechu svého hlasu a stále jsem zděšená z toho, co všechno musí učitel během hodiny zachytit, sledovat, vyřešit...Co si ze semináře odnáším? Především pocit, že se dá zvládnout spousta věcí, i když na první dojem jsou hodně nepříjemné. Když jsems e v první hodině dozvěděla o videu, rozhodla jsme se  předmět si odhlásit. nakonec jsem v sobě někde našla odvahu a zkusila jsem to, za což jsem teď sama sobě vděčná a tato zkušenost je pro mě také velmi pozitivní.."

Jana F. "Líbilo se mi, že si navzájem dáváme konstruktivní kritiku, nechceme nikoho shodit, ale pomoci mu se zlepšit..Nečekala jsem, že v semináři bude tak výborná atmosféra, kdy se nikdo nebojí něco říct, aby se neztrapnil..Co by semináři prospělo? Možná jedna malá drobnůstka, cítila jsme se trochu méněcenná,když jsem byla "paní učitelka" bez bot, pouze v ponožkách. Jinak byl koberec v učebně příjmený, ale při natáčení jsem se bez bot opravdu cítila nesvá."

Broňa S.: " Líbil se mi váš "nenutící" a velmi jemný způsob řízení + vytváření pohodové příjemné atmosféry..Práce s videem a zpětnou vazbou mi přišla také velmi zajímavá, ale možná jsme očekával, že se jí budeme zabývat o malinko více, což se nakonec, asi hlavně z časových důvodů, až tolik nezvládlo..Ale měl jsem pocit, že si pokaždé něco odnáším..Také si odnáším poučení, o tom, že diskuze se dá řídit velmi nenásilně a zdánlivě z pozadí.. Rád bych vám poděkoval za podporu a šíření pozitivní energie. "

Tereza W. : " Nejzajímavější pro mě byly rozbory - zpětná vazba s obrázky a následná diskuze po nich..Naučila jsem se při předávání informací jiným soustředit se i na něco jiného než jen na mluvené slovo: kontakt s posluchači a to nejen pohledem, postojem, náladou..Nejdůležitější pro mě bylo, se konečně vidět na videou, naučit se přijímat kritiku a to i tu negativní, umět se obhájit atp. Překvapilo mě, že jsme se občas opravdu pustili do diskuze a že se do ní zapojili úplně všichni.. a taky že na všech bylo poznat, že něco chtějí říct."

Standa H.: " Nemohu říct, že bych se přímo v hodinách zdokonaloval v komunikaci, ale zato mně poskytly něco mnohem cennějšího - činnosti jako vytvoření a předvedení výstupu, zpětná vazba po výstupu nejen mě samotného, ale všech účastníků, mně umožnily získat náhled na mé komunikační schopnosti a na tomto pak stavět mé případné zdokonalování. Oceňuji příjemnou atmosféru v naší skupině, různorodost názorů i povah účastníků."


Podzim 2008:
 • seminář Komunikační dovednosti 2

- Petr H. po 2. setkání:  "Na dnešním semináři mě překvapila okamžitá aktivní účast ostatních zúčastněných studentů při prvním rozboru cvičného výstupu.."

- Zuzka V.  po 3. setkání: "Společné povídání o komunikačních dovednostech, které by měl pedagog mít, mně pomohlo objevit jeden můj docela zásadní problém v komunikaci. Často dávám při dialogu se svými přáteli málo prostoru k jejich vyjádření. Vždycky mám tolik myšlenek a věcí, které bych jim chtěla sdělit a zkrátka je moc nepustím ke slovu. Tím, že mi to ale do očí nikdo neřekne, mě nikdy ani moc nenapadlo, že takhle by to mohlo být špatně. V semináři jsem si uvědomila, že by bylo dobré se na to trochu víc zaměřit a něco s tím dělat. Třeba na to při rozhovoru s přáteli myslet a snažit se i jim dát víc prostoru k vyjádření...Taky jsem si uvědomila, že prostě neumím říkat NE. Nechci dotyčného zklamat, když mě o něco prosí a žádá, nejraději bych ostatním ve všem vyhověla. A i když se mi do toho nechce, neumím říct jasně a přímo NE. Zjišťuju, že si tím i přidělávám dost starostí, protože pak nestíhám věci, které jsou třeba i přednější."

- Katka M. po 4. setkání: " Tato hodina pro mě byla přínosná, protože jsem měla prezentaci a musela jsem překonat strach a stud, což je pro mě dost obtížné. Zvládla jsem to a s radostí si vyslechla i kritiku, i když nebyla tak hrozná, jak jsem myslela.Pak jsme dělali rozbor pro spolužáka a já si uvědomila, co jsem dělala za chyby u své prezentace."

- Pavla S. po 1.setkání: "Líbil se mi celkový úvod, kdy jsme si povídali o komunikaci a tím se i vzájemně trošku poznávali..Jen mě teda trošku vyděsila informace o výstupu před kamerou a i o těchto reflexích."

- Pavla S. po 4. setkání: "Po výstupu spolužáka mě mrazilo, neměla jsem to ani zdaleka tak připravené jako on a byla jsem si naprosto jistá, že to bude katastrofa, až si před všechny stoupnu a začnu..ale jak jsem předstoupila a začala mluvit, překvapila jsem popravdě sama sebe. Opravdu, co se týče mého sebevědomí, tak to zrovna moc nekvete, takže jsem počítala s tím, že třeba budu mluvit potichu nebo moc rychle, nemyslím teda, že by to bylo nějak profesionální, ale byla jsem sama se sebou spokojená, že jsem to nakonec zvládla. Veškerá nervozita ze mě opadla už na začátku, takže si myslím, že na mě snad ani nebyla poznat.."

- Pavla S. po 7.setkání: " Tento předmět mi určitě pomohl uvědomit si, v čem v komunikaci vynikám a co by se ještě dalo vylepšit. Největší význam pro mě byl v rozboru videonahrávky, ale samozřejmě i když jsme si jen povídali o vhodných a nevhodných prvcích komunikace, tak i podle toho jsem se následně snažila strukturovat svůj výstup. Také hodnocení nahrávek ostatních mi pomohlo, postupně jsem si touto cestou uvědomovala, k čemu ve své komunikaci a celkovém vystupování chci dospět."

- Dan S. po 5. setkání: " Překvapilo mě, že ta kamera na mě nepůsobila tak děsivým dojmem, jak jsem se na začátku obával."


Podzim 2008:
 • semináře - Pedagogická komunikace (bez jakéhokoliv natáčení)

1. skupina:
- Katka S. po 1 setkání: "Na první hodině z Pedagogické komunikae mě poměrně dost potešil a zároveň také překvapil postoj vyučující..Také se mi líbilo, že nás vyučující požádala, abychom vyjádřili své očekávání od tohoto předmětu a pravděpodobně se zde tedy nebude jednat o pouhé "papouškování" z učebnice."
- Katka S. po 3. setkání: " Oceńuji, že na mě zde nikdo neklade nátlak, abych mluvila za každou cenu."
Katka S. po 6. setkání: " Co na semináři hodnotím kladně? Určitý vývoj k lepšímu, který byl v průběhu semestru patrný. Na začátku bylo vše takové zmatené a neuspořádané, ale ke konci semestru se to rozhodně zlepšilo. Je tedy vidět, že naše reflexe mají své opodstatnění aže se snažíte výuku přizpůsobit a zkvalitnit."

- Václav K. po 2. setkání: "Překvapilo mě, že jste vyvolala úvodní diskusi ohledně našich reflexí. Velmi kladně hodnotím fakt, že tyto řádky skutečně čtete a přemýšlíte o nich."

Eva M. po 4.setkání: " Atmosféra na semináři mi připadá s každým dalším setkáním lepší, myslím, že si otevřeněji a lépe sdělujeme naše názory."

-  Hana P. po 1.setkání: "Na úvodním semináři mě překvapilo, jak velký prostor byl věnován diskusi o tom, co bude jeho obsahem a byla jsem mile potěšena, že nám studentům byla dána příležitost podrobně se vyslovit k tomu, co od semináře očekáváme a co bychom se chtěli naučit a dozvědět."
Hana P. po 6. setkání: " V průběhu výuky jsem si i díky mé probíhající praxi uvědomila, že komunikace ve třídě mezi žáky a učitelem je základ dobré výuky..Seminář mi dal hlavně monost pozorovat různé vystupování mých kolegů - to jak zvládají téma, svoji nervozitu a komunikaci se třídou a pak jsem si totéž mohla vyzkoušet na sobě."

Adam Č. po 2.setkání: "V prvé řadě mě nadchl způsob vedení hodin způsobem, kdy se aktivně zapojují všichni (nebo aspoň většina studentů), což podle mého zvyšuje svým způsobem zájem studentů o probíranou látku a zbaví je ostychu a snad trochu odbourá i bariéru mezi vyučujícím a studenty, což považuji v pedagogické komunikaci za velmi přínosné."

Adam Č. po 3. setkání : " V semináři mi přišla trochu komická kritika některých studentů k výstupu, který se mi zdál mnohem přínosnější a lepší než ten, který sami prezentovali na minulé hodině. Škoda je, že na hodinách opravdu není příliš moc času. Náplň hodin je dobrá a nemám šanci se nudit."

-  Adam Č. po 6. setkání: " Každému studentovi tu byla dána možnost něco vytvořit, být aktivní na hodinách a je jen na jeho vůli a píli, jkaým způsobem se s tím vypořádá. Popravdě nejvíc mi přinesla hodina, ve které jsem měl výstup a musel bojovat především sám se sebou, abych po odprezentování tématu nevypadal mezi mými spolužáky jako blbec. Celkově jsem v předmětu ztratil ostych mluvit a reagovat na dané téma a to především před vesměs neznámými lidmi."

 - Monika J. po 1. setkání: " Překvapila mě otevřenost a příjemná atmosféra semináře. Uvědomila jsem si důležitost neverbální komunikace a práce s hlasem."

- Veronika N. po 1. setkání: "Zahajovací hodiny, v nichž se  vyučující dotazuje studentů, co si představují jako náplň jeho hodin, na mě nepůsobí zrovna příjemným dojmem. Chápu, že někomu může být podobný dotaz sympatický- učitel získá představu o očekávání studentů a ti zase naopak získají dojem, že jejich osobní názor někoho zajímá. V tomto ohledu jsem spíš pasivním studentem."

- Nela J. po 1. setkání: " Úvodní seminář mě docela překvapil. jen ještě nevím, jetsli v kladném nebo záporném slova smyslu. Rozhodně se tento seminář liší od ostatních předmětů."

Veronika G. po 5.setkání: " Celkově, kdybych měla shrnout tento předmět, tak si myslím, že díky volnosti ve výběru témat a vlastní diskusi jsme se dostali k věcem, které nás opravdu zajímají. Byl tak ve srovnání s ostatními předměty podobného rázu pro nás přínosnější..Pro všechny studenty je rovněž přínosem, že hodina nemá pevně danou strukturu a že je možnost o tématech volně diskutovat. Tímto způsobem můžeme konfrontovat své myšlenky nejen s Vámi, ale i s ostatními studenty."

Anna V. po 6.setkání : " Co mi tento předmět dal? Naučila jsem se snad aspoň trochu dívat na některé věci z více úhlů pohledu, různými způsoby.Bylo zajímavé slyšet občas hodně rozdílné názory a ujasňovat si ten svůj."
    
- Tamara N. po 6.setkání: " Ze začátku semestru jsem měla strach, jestli zas půjde o hromádku suchých referátů plných pojmů, ale má obava se vůbec nenaplnila. Hromádku suché teorie, kterou vždycky někde najdeme, jsme omezili na minimum a místo toho se soustředili více na šlověka, který mluvil. Myslím, že některým to hodně dalo a hlavně pomohlo nabrat trochu odvahy a sebevědomí, než předstoupí před skutečnou třídu. Jako budoucí učitelé bychom to sebevědomí měli mít. Také nám určitě pomohly reflexea připomínky ostatních, protože některé své řečnické chyby si sami neuvědomujeme. Stejně tak komunikace vv lavicích a reakce, u nichž bylo vidět, jak se v průběhu smestru mění a jak se zapojuje stále více lidí.

    2. skupina:
Bára D. po 6. setkání: " Škoda že takových předmětů, kde by se takto mohlo něco rozebírat a diskutovat není víc."

Ivana Š. po 6. setkání: " S koncepcí a náplní semináře i s jeho vedením jsem spokojená. Kdo ze studentů byl vnímavý a na dané hodiny chtěl být naladěný, tak si určitě minimálně nějaké postřehy, poznatky, názory, pohledy atd. do profesního života odnese, myslím, že do osobního života také, protože zde zazněly velmi užitečné myšlenky. Koho seminář nenadchl, zřejmě zůstane výše zmíněnými věcmi netknut - jeho chyba.Já osobně jsem se při hodinách ráda zamýšlela a porovnávala zkušenosti, ucelovala si názory, nalézala nové cesty vedoucí k řešení.Protože seminář navštěvovali lidé různých věků, ročníků, zkušeností i zájmů, byly diskuse mnohdy velmi zajímavé... Nejdůležitéjší postřeh, který jsem díky tomuto semináři získala, je, že nálada, energie a zájem učitele a jeho celkové naladění na hodinu a žáky je hodně důležitou součástí dobrého průběhu hodiny.Ti, kteří nad touto myšlenkou ohrnují nos, myslím, že ji pochopí později, až je donutí situace...Člověk může být racionální sebevíc, ale pudy a city ho do značné míry přece jen stále ovládají."

Jana H. po 1. setkání : " Překvapilo mě, co všechno s ukrývá pod pojmem 'komunikace'. Naprostá většina účastníků semináře, ač chtějí učit, má obavy z komunikace před větším množstvím lidí. Utkvěla mi v hlavě poznámka o tom, že nejsou jen 'problémoví žáci', ale i 'problémoví učitelé'."

Jana H. po 6.setkání: " Zcela jistě stálo za to si tento přmět zapsat. Myslím si, že forma výuky splňuje jeho poslání. Ocenila bych více prostoru pro diskusi. Je spousta lidí, kteří se nijak nevyjádří už ze své povahy, spousta mlčenlivějších se ale ke slovu nedostalo, protože dávali přednost druhým. Velmi mě uspokojilo, když jsem mohla vyjádřit svůj pohled na věc."

Jana V.: po 6. setkání: " Seminář v průběhu celého semestru hodnotím velmi kladně. Asi všichni známe z odborných předmětů, že se nás málokdo a málokdy na něco zeptá nebo s námi nějak komunikuje. Proto vítám každou příležitost, kdy můžeme diskutovat ve skupině nebo se dokonce sami podílet na výuce - ať už výběrem tématu nebo přímo aktivní prací..Už jen vyslechnutí kritiky i kladných ohlasů nás nutí se zamyslet sami nad sebou.

Kateřina N. po 1. setkání: " První hodina Pedagogické komunikace mě překvapila, už jen proto, že ostatní předměty z pedagogického bloku, které jsem již absolvovala, byly víceméně pouhá teorie, zatímco tento předmět nám byl představen jako ryze prakticky zaměřený."
Kateřina N. po 5. setkání: " Určitě nemůžu říct, že teď po jednom smestru je ze mě člověk s výbornými komunikačními schopnostmi schopný nastoupit pedagogickou praxi. Seminá Pedagogické komunikace však pro to byl velice příjemným a smysluplným odrazovým můstkem."

Libuše T. po 6. setkání: " Škoda že je časová dotace předmětu tak malá, protože i spoustu důležitých témat se skoro neprobrala či vůbec.."

Lucie N. po 4. setkání: " Tento seminář jsem absolvovala v jiné skupině, než do jaké jsem přihlášená. Celý seminář probíhal v trochu jiné atmosféře. Je zajímavé, jak průběh celého semináře ovlivňují studenti, kteří se ho účastní, i když vy vedete oba semináře stejně. Na začátku mě zaujalo, jak jste říkala, že i negativní zpětná vazba je důležitá a hodně přínosná, když je rečena vhodným způsobem."

Lucie N. po 6. setkání: " Musím říct, že tento předmět mi dal opravdu hodně. Uvědomila jsme si, co vlastně obnáší komunikace učitele se žáky a jak je to náročné. Postupně jsem si uvědomovala, jaké chyby dělali moji učitelé na předchozích školách a už vím proč a co přesně mi na nich vadilo..Začínám si čím dál vc uvědomovat, že učitelství asi nebude to pravé pro mě."

Petra Š. po 6.setkání: " Bylo dobrý, že jste nás nechala a my si mohli diskutovat a říct své názory, to se v jiných předmětech nestává."

    3. skupina:
- Jan H. po 1. setkání: " Očekával jsem spíše další z nudných didakticko psychologických předmětů, kterými si studenti učitelských oborů musí projít, ať už zamýšlí jít učit či nikoliv. Mile mě proto překvapila praktická náplň semináře. Předmět se mi jeví jako užitečný i pro nepedagogy."

- Jan H. po 6. setkání: " Mé pocity z předmětu byly příjemné už ze samého začátku a to se nezměnilo. Mohl jsem si předmět prostě odchodit a odsedět, jak to v podobných kurzech dělávám. Praktická náplň a vstřícný přístup vyučující mě  však přesvědčily, že by to tentokráte mohla být škoda a zredukováním svého zapojení do výuky na pouhé získání zápočtu bych se zbytečně ochudil o cennou zkušenost. Samotný koncept, kdy studenti vystupují, hodnotí a jsou hodnoceni prostě musí být přínosem pro kohokoli, kdo má trochu otevřenou hlavu a není z těch zabedněných suverénů, kteří mají vždy hned jasno..Uvítal bych víc předmětů tohoto typu."

Lucie Š. po 6. semináři: " Myslím, že by bylo lepší mít tento předmět každý týden, než jednou za 14 dní. Do tohoto předmětu jsem se nahlašovala s tím, že se v něm naučím lépe komunikovat, což se až tak nepovedlo, protože jsem se z toho jednoho svého výstupu nedozvěděla, jaké chyby v mé komunikaci ostatním vadí. Ale na druhou stranu jsme se naučila lépe hodnotit ostatní- klady i zápory, vyjádřit, co se mi líbí a co ne, a co je pro mě nejdůležitější, tak jsem si na výstupech ostatních uvědomila, jaké dělám chyby já sama, co mi vadí, jak bych v daných situacích pravděpodobně reagovala já atd."

Markéta V. po 1. semináři: " Nejpoučnější pro mě bylo vidět, jak se dá s klidem a přátelským přístupem bez stresu sdělit rozčilenému a vzdorujícímu člověku nepříjemnou věc. Reace pánů v semináři, na které nezbylo bohužel místo mi přišla opravdu přehnaná.."
Markéta V. po 6. semináři: " Jsem moc ráda, že jsem si tento předmět nakonec zapsala, jelikož jsem si uvědomila spoustu důležitých věcí a poznala zkušenější spolužáky, od kterých se kritika občas poslouchá lépe než od samotného učitele. Mohli jsme se podělit o zkušenosti i s někým jiným než s učiteli, kteří mohou mít často na věc jiný názor."

- Ondřej B. po 2. setkání: " Podobné hodiny plné diskuse jsem už párkrát zažil a tato byla specifická v tom, že jsme si ji moderovali spíš sami, doteď to  vždy dělal učitel."
- Ondřej B. po 2. setkání:""Celkový dojem z tohoto předmětu je mírně rozpačitý. Člověk si vyzkoušel, jaké to je učit a následně byl nějak zhodnocen,ale vzhledem k tomu, že už mám po praxi, tak to přišlo trochu pozdě. Navíc ve spoustě jiných odborných předmětů máme prezentace, takže nic nového.Jen to zhodnocení a nějaké ty aktivity byly navíc. Ale zase celkově vzato tam byla pro prezentování lepší, příjemnější atmosféra.Při hodinách a aktivitách jsem se kolikrát docela hodně pobavil, takže to vcelku ušlo."

- Petra S. po 5. setkání: " Velmi mě udivuje vystupování některých mých kolegů ve skupině. Zajímalo by mě, kde po 'roce' učení berou jistotu, že jejich způsoby učení, hodnocení a trestání jsou ty nejlepší?! Vždyť nemají skoro žádné zkušenosti! Místo, aby se nechali od ostatních ( i zkušenějších) poučit, raději poučují sami a názory ostatních neberou vůbec na vědomí:-(

- Petr Š. po1. setkání: " Zaujala mě struktura tohoto předmětu, jelikož se v několika bodech liší od toho, na co je většina studentů zvyklá. Forma přednášky je nahrazena samostatnými výstupy či výstupy dvojic. Myslím si však, že to bude přínosné a jsem rád, že jsem si předmět zapsal."

- Zdeněk K. po 6.setkání: " Předmět nám ukázal, že musíme věcně a také citlivě argumentovat..říct svůj názor, ale přitom ho říct šetrně..Uvědomil jsem si, že hraje velkou roli přiblížení ke studentům. (Viděli jsme výstupy s kontaktem se třídou i bez něj.. Všimnul jsem si, jak obtížné je vejít se do časového rozvržení. Já s tím mám často problémy a jak jsem viděl, tak na tom ostatní jsou podobně."

- Zdeněk Š. po 6. setkání: " Moje očekávání od předmětu se naplnilo a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých námětů na zlepšení komunikace. Velkým přínosem semináře je nacvičení dávání si zpětné vazby. Jen toho času bylo málo. Klidně by seminář mohl být každý týden, aby jsme si mohli vyzkoušet druhý výstup a hodnotit případné zlepšení (zhoršení). Líbil se mi způsob Vašeho vedení semináře, protože jsme si určovali náplň sami, což se nám jen tak někde nepoštěstí."

4. skupina:
- Hanka K. po 1. setkání: " Od tohoto předmětu očekávám, že se naučím komunikovat nejen se žáky, ale i budoucími kolegy učiteli a s rodiči."
- Hanka K. po 6. setkání: " Jako velkou nevýhodu tohoto předmětu vidím že byl každých 14 dní. Myslím, že by bylo lepší, kdyby se místo sudých a lichých týdnů vyučoval po etapách, tedy 1. etapa 1. polovina semestru, 2. etapa, 2. polovina semestru. Během těch 14 dnů, co je mezi jednotlivými semináři, toho člověk zažije opravdu moc a když potom přijde opět na seminář a někdo se odkazuje na to, co se dělo minule, tak mi trochu dělá problém si vzpomenout. Možná by i někteří studenti přivítali, kdyby měli předmět jen polovinu semestru a pak měli klid...Docela mě překvapilo, že někteří z kolegů v tomto semináři jsou opravdu hodně sebevědomí, až mě to zaráží. "
(Návrh studentky na organizační změnu v čase jsem v dalším semestru realizovala a velice se to osvědčilo. Výuka pak probíhala každý týden 2h, ale jen polovinu semestru. Vystřídaly se 4 skupiny za semestr a výuka byla intenzivnější.)

- Jana D. po 6. setkání: " Pokud bych měla shrnout co mi předmět dal, tak bohužel musím říct, že nic moc. Nejpíš je to tím, že jsem v 5. ročníku a mám za sebou už praxi, různé výstupy v seminářích a pedagogikách. Asi mi nevyhovoval přístup, který dovoloval úplně samostatné vybrání si tématu..Co mi asi nejvíc vadilo bylo to, že jste přerušovala něčí výstupy s upozorňováním na čas..Chápu, že to někdo musí řídit, ale velmi mě to znervózňovalo."

- Jana Š. po 1. setkání : " Líbilo se mi, jak vybízíte k diskusi v hodině, že se vzájemně hodnotíme a diskutujeme nad způsobem přednesu a komunikace mezi žákem a učitelem."

- Jana Š. po 5. setkání.: Opět se ukazuje, jak moc záleží také na složení žáků (studentů) ve třídě, jak moc jim učivo či učitel sedne, nebo ne. A pak stačí třeba 1 nebo 2 lidé a zkazí atmosféru v celé třídě a učitel se může snažit jakkoliv a ono to prostě nejde. Což je pro mě, jako budoucí učitelku, dost deprimující."
Jana Š. po 6. setkání: " Poslední seminář na mě svou atmosférou působil asi nejlépe za celý smestr (v naší skupině). Co se týče mé sebereflexe vzhledem k celému semestru, tak jsem působila možná celkem tiše a neaktivně, s čímž nejsem moc spokojená, ale snažila jsme se vždy alespoň jedenkrát za seminář mluvit. Procvičila jsme se v kritickém myšlení a tyto myšlenky i vyjádřit. (A´t už přímo v hodině nebo písemně v reflexi na hodinu.) Tento předmět mi přišel užitečný v tom, že jsme si každý zkusil nanečisto a přitom doopravdy stoupnout před skupinu lidí a něco jim povídat. Upozornili jsme se na některé chyby, kterých bychom se měli jako učitelé vyvarovat nebo jsme si dodali odvahy do dalšího působení." 

Katka L. po 4. setkání: " Náš výstup se prodloužil upozorňováním na nedostatek času - z toho plynoucí pauzy na omluvy a přemýšlení, co nechat a co vynechat - a hlavně neochotou spolupracovat ze strany (spolu) "žáků" (prodlevy po položené jednoduché otázce)..Ze zpětné reakce jsem se nic, co by mě mohlo posunout dál, nedozvěděla.. S námitkou, že mluvím potichu (že by to ve třídě plné dětí neobstálo) nesouhlasím - nikd y jsem neměla problém, že by mě nebylo slyšet..Bylo pro mě přínosné to, že jsem celkem zvládla trému mluvit před téměř neznámými dospělými lidmi o něčem, co není zrovna moje parketa.Praxí ve škole jsme si prošla a zjistila, že s výukou fyziky nemám problém. A co dělat s těma neschopákama línýma v tělocviku, to mi asi na PřF nikdo neporadí."..

- Katka L. po 5. setkání: " Uvědomila jsme si, že jsem schopná dávat reflexi na výklad učiva střední školy, ale nejsem schopná věnovat pozornost způsobu výkladu, když mi ten člověk říká něco nového, co bych se třeba měla naučit."
- Katka L. po 6. setkání: " Seminář celkově mi dal možnost nahlédnout, jak přstupují k veřejnému vystupování či výuce i ostatní studenti a nejen ti, které znám ze svého ročníku. Je zajímavé, čeho si na vystupujícím ostatní všímají."

- Markéta H . po 2. setkání : " Myslím, že předmět není špatně koncipován, ale zaslouží si více hodin..Takto je přeci znát stres, který z času plyne."
                     po 3. setkání : " Nahrazovala jsem si hodinu ve vedlejší skupině, takže jsem poznala i jiný kolektiv. A musím opravdu přiznat, že tady byla lepší atmosféra. V naší skupině bych řekla, je jakési "dusno" Tato hodina pro mě byla
                     příjemná  právě proto, že tu nebylo ono napětí, které panuje v mé skupině.
"

- Jan V.  po 6.setkání:" K celkovému dojmu z Ped.komunikace. Přes poměrně těžký začátek se z toho stal celkem slibný předmět. Mí kolegové zde asi budou uvádět, že věc, kterou si z toho odnášejí je právě ústní hodnocení k jejich výstupu. Mnozí jej měli koneckonců poprvé a také slyšeli hodnocení repektive kritiku své osoby a komunikace své osoby. Já jsem za to také rád, ale absolvoval jsem už před tím asi 5 předmětů z pedagogiky, kde jsme dělali výstupy a následně je pak hodnotili, takže jsem už na hodnocení zvyklý a více méně jsem se nic nového na svoji osobu nedozvěděl"
 
- Petr Š. po 6. setkání: "Co jsem si z pedagogické komunikace odnesl, je poznatek že pro komunikaci samotnou je důležitá nejen schopnost dobře jasně a srozumitelně se vyjadřovat, ale hlavně dokázat přijímat informace z okolí, ať jsou to nové poznatky nebo zpětné ohlasy na vlastní projev.Bez dobré schopnosti vnímat okolí a reflexe jím podané, je jakákoli komunikace i při sebelepší vůli a znalostech odsouzena k nezdaru."              
                   
-Zdenek R. po 6. setkání: " Překvapilo mě, ž e při svém výstupu jsem nebyl tak nervózní. Čekal jsem, že to bude mnohem horší.. Myslím si, že příští rok bude nezbytné, abyste nepřijímala více jak 15 studentů, jak jste stanovila na začátku.. Opravdu bylo znát při poslední hodině, že je to lepší, když je tam méně lidí a člověk se cítí i lépe..Váš přístup k výuce se mi líbil. Obdivuji Vaši schopnost najít na každém výstupu i něco pozitivního..Během vlastního výstupu jsem se přesvědčil, že něco jiného je příprava doma a samotný výstup. Věděl jsem, že se mám dívat na všechny studenty, a přece jsem to nedělal. Koukal jsme na ty, kteří byli aktivnější a komunikovali se mnou. Takže jsem se přesvědčil, že teorie se dostane do praxe až po mnha výstupech.. Nelíbilo se mi, že někteří studenti vyrušovali a taky že jste seděla vzadu. Ale teď jsem si uvědomil, že my všichni jsme vlastně seděli "vzadu", mí spolužáci se také museli na mě otáčet. Řekl bych, že problém byl spíš v učebně. Pro takové semináře vyhovuje polokruhové rozsazení studentů. Ale během semestru jednoznačně převažovalo to pozitivní. Z hlediska získaných znalostí hodnotím tento předmět velice vysoko. Rád jsem na tento předmět chodl, i když byl mým povinným."  

- Eva B. po 6. setkání : " Srnutí celého předmětu: Čekala jsme od něj trochu něco jiného. Možná trochu více informací o komunikaci jako takové. To sice měly podat výstupy dvojic, ale bylo to tak na půl. Možná by bylo lepší všem zadat téma jen v oblasti komunikace a výstupy jednotlivců na téma vyučovací hodiny nějakého předmětu úplně vynechat. Stejně jsme si to většinouuž zkusili v různých didaktikách a tam to mělo i větší efekt, protože jsme měli více prostoru. Já sama jsem vystupovala jako jednotlivec, ale teď už bych si vybrala výstup v oboru komunikace, protože ty byly opravdu zajímavější. Každopádně Vám děkujeme za netradiční předmět."

? po 6. setkání : " Předmět jsem začínala s jistou dávkou pochybností, jestli to vůbec k něčemu bude. Postupem času s tím, jak přibývalo "neodborných " výstupů (= ubývalo výstupů studentů předvádějících výuku nějakého oboru, kterému ostatní studenti s jinou aprobací někdy nerozuměli), jsem byla přesvědčená že ano. Oceňuju, že jsem si téma mého výstupu mohla vybrat sama- zajímala mě neverbální komunikace. Díky tomuto výstupu jsem si téma nastudovala a ujasnila, což bylo pro mě velkým přínosem. Stoprocentně hodnotím kladně všechny výstupy na téma komunikace. Člověk má pocit, že to tak nějak ví, ale když to slyší jasně a dobře zformulované, uvědomí si to lépe a může to ve svém dalším životě využít. "

- Jana P. : " Dost mě zarazilo, že si mám k vybranému tématu něco sama najít a připravit k prezentaci pro ostatní.."

- David P. po 3. setkání (1. reflexe, kterou jako povinnou D.Ú. konečně dodal): " A člověk řekl, 'budiž světlo'. Byl požehnán světlem, teplem, magnetismem, gravitací..a všemi energiemi vesmíru. A abych pravdu řekl, tohle byl od stvořitele vcelku šikovný tah. Nám ,savcům s poměrně vyspělým intelektem, se to velmi líbí. " Ochočili" jsme si síly skrývající se v jádru atomu, máme sny cestovat k jiným planetám a možná se jednou podíváme i dál...A nad čím že jsem se to měl vlastně zamyslet? Aha, nad postřehy z minulé hodiny přece!...tak to opravdu nevím, ale válka ještě nevypukla, že ne? A také vím, že..." (velmi velmi zkráceno. Tento student však očekávaný zápočet potřebný ke zdárnému ukončení předmětu ode mě neobdržel.)


  Jaro 2009:
 • Komunikativní dovednosti 2

- Bára D. " Na semináři se mi líbí, že tam každý může vyjádřit svůj názor a je tam i čas, kde se ke slovu dostanou všichni..Když jsme se na začátku hodiny bavili o proncipech dobré komunikace, nepokládala jsem to za moc důležité, ale nakonec jsme musela uznat, že to užitečné bylo. Při hodnocení výstupů to pomáhalo, věděli jsme potom snáz, co hledat, na co se zaměřit."

- Martin Š. " Rozbory videonahrávek byly pro mě novinkou, o to víc jsem byl překvapený jak přínosné to může být..Začal jsem si díky tomu všímat věcí, které jsou běžnou součástí komunikace, jsou velmi podstatné, no často přehlížené, čímž následně trpí celý komunikační proces. Také si teď pozorněji všímám detailů, které jsou důležité nejen v pedagogické činnosti, ale i v běžném životě."

- Petra H. " Rozebírání nahrávek bylo zajímavé, poučné a přesvědčila jsem se, že na první pohled nejde zachytit všechno. Až po opakovaném záběru jsem si některé věci uvědomila nebo je vůbec zachytila."

- Markéta N.: "Je ohromná škoda, že se nedostalo na všechny s videorozborem.."

- Hana K." (po 1. setkání) "První hodina mě nadchla a nabila energií dosáhnout toho, co chci. Konečně hodina, ve které se člověk může plně projevit a efektivně na sobě pracovat. Možná by nebylo od věci, kdyby tento předmět spadal do povinných předmětů, protože umění komunikace by měl ovládat každý dobrý učitel...
              (po 3. setkání)  ...Možná by bylo přínosnější, kdyby se výstup probíral jen mezi vyučujícím a tím, kdo byl natáčen. Člověk se pak může soustředit jen sám na sebe. Na druhou stranu  ale, více lidí víc vidí.
..
              (po 5. setkání) ...Byli jsme malá skupinka a každý se mohl dostat ke slovu...Bohužel je škoda,, že těchto semináů bylo tak málo a nemohli jsme spolu pracovat častěji.."

- Eva Ž.: (po 2. setkání) : "Celá hodina byla velmi zajímavá. nejprve jsme mluvili o tom, co od hodin očekáváme a poté jsme rozebírali spoustu zajímavých věcí týkajících s ekomunikace učitelů se žáky, předcházení konfliktů ap. Někteří měli velmi podnětné připomínky..všichni dostali možnost k danému tématu se vyjádřit, teorie jen doplnila naše povídání. Myslím, žejsme si odnesli daleko víc, než kdybychom 10min poslouchali nějakou teorii."

- Markéta Š.: (po 3. setkání): "Dnešní hodina se mi líbila, jen si nejsem jistá, jestli hromadný rozbor videoukázky je úplně nejlepší řešení, jestli je to příjemné osobě, která je rozebíraná. Jinak samotná videoukázka se mi líbila."
                     (po 4. setkání): "Dnešní rozbor mé videonahrávky s kolegyní se mi líbil, možná jsem i trochu pozměnila názor na hromadný rozbor. Samotná ukázka mě                        velmi překvapila a i když samochvála smrdí, myslím, že jsme to celé zvládli
                     dobře, na to, jak jsme byli ve stresu.
."
                     (po 5. setkání): " Seminář mi dodal více sebevědomí v rámci přednesu a prezentace, které mi zásadně chybělo. Uvědomila jsem si, že všechno záleží na                       přednášejícím, nebo ne všechno, ale téměř všechno, hlavně jeho pocity, což je
                      velmi důležité."

- Gábina J.: "Předmět je podle mě dobrým propojením teorie a praxe. Bez něj bychom byli po teoretických hodinách prostě jen vysláni do školy, abychom odučiliněkolik hodin a poprvdě lituj ty žáky, kteří by nám měli sloužit jako pokusní králíci. Naši spolužáci nám při výstupu mohou říct, co děláme špatně a určitě budou shovívavějším publikem než školní žactvo. Také jsme několikrát narazili na generační problémy. naše věková kategorie má s veřejnými výstupy či diskusemi problémy, protože nás ve škole učili nevyrušovat a zbytečně se na nic neptat. Mladší studenti už jsou už na diskutování přecejen navyklejší a myslím, že větší problém bude tok jejich myšlenek usměrnit... Velkým přnosem pro mě bylo nahrání výstupu a možnost vidět sebe sama...Nikdy bych nevěřila, co všechno se dá najít v několika málo minutách výstupu."
 

 • Pedagogická komunikace (jaro 2009)

- Eliška H.  (po 1. setkání) : "Z prvního semináře mám docela dobrý pocit. Bála jsem se toho, co se od nás bude očekávat, ale docela mě potěšilo, že se od nás nečekají žádné zázraky, profesionální výstupy a podobně. ale jde o to, si komunikaci  
                                               vyzkoušet a začít trénovat."

                   (po 4. setkání) : " Tato hodina mi přišla přínosná především proto, že jsme se všichni zapojili o trošku víc než v předešlých seminářích. Já osobně jsem se                                                snažila reagovat na výstup Báry a poskytnout jí nějakou zpětnou vazbu, což pro
                                               nás není jednoduché, asi proto, že na to nejsme zvyklí.
"
                   (po 5. setkání): Hodina byla podle mě pestřejší taky proto, že se jí účastnilo více studentů z jiných seminárních skupin, kteří byli aktivnější než naše                                                   obvyklé 'osazenstvo', což myslím podnítilo k aktivitě i ostatní."

                  (po 9. setkání) : " Seminář mi poskytl cenné rady do budoucí praxe. Ale asi by bylo potřeba tyto rady vstřebávat celé studium a ne jenom jeden                                                               semestr..Líbila se mi taky přátelská, osobní a neformální atmosféra těchto seminářů, která přispívala ke snížení nervozity (alespoň                                                       minimálnímu).. Vždycky, když mají výstup jiní, tak si říkám, že nemají důvod být nervózní, ale vím, že sama bych byla ještě víc. A je                                                těžké si to uvědomit - že se nemusím bát, protože na mě nikdo nebude zlý. Co se mi v semináři taky líbilo, že se po každém výstupu                                                  upozorňovala spíš na pozitiva než na negativa toho daného projevu."
  
Táňa J. (po 1. setkání): " Musím přiznat, že jsem z tohoto předmětu měla strach již od počátku studia, protože jsme si říkala, že nácviku přednesu nebo vystupování                                         před lidmi se v tomto oboru nevyhnu. Bohužel jsem se to ještě nenaučila brát jako výzvu, ale přetrvává zatím jen obrovský strach, takže                                               jsem se hrozně moc bála. Po pravdě, i představování v kroužku pro mě bylo problém. Vůbec se mi nelíbí přístup na MU, kdy máme jeden                                            velký výstup za bakalářské studium, kdy se předpokládá, že když jsme si tento obor vybrali, máme nadání, ale nikdo jej nerozvíjí. Jsme jen                                          podrobeni obrovskému tlaku a stresu..Proto má jediné očekávání od tohoto předmětu bylo, jej 'přežít'¨."
                (po 2. setkání): " Je pravda, že když jsme mluvila, tak to ze mě do určté míry 'spadlo' "
                (po 8. setkání): " Pokaždé mám pocit, že toho v hodině stihneme více a více a přitom se mi už na začátku zdálo, že tolik témat, informací a aktivit se snad                                            za jednu hodinu stihnout nedá.."

                (po 9. setkání): " Mnohem lepší by byl již tolikrát zmiňovaný menší počet studentů. Chtěla bych také říci, že jsem se za dobu svého studia nesetkala s                                                  někým tak nadšeným, poctivým, svědomitým a ochotným jako Vy. Na každý seminář jste se zřejmě připravovala a přemýšlela i během                                                semestru, co by šlo udělat lépe.. Moc si toho vážím a děkuji."

-Klára J.:(po 1. setkání): " Většina, stejně jako já, nejspíše nepřemýšlela nad tím, co by měla od tohoto předmětu očekávat. nejspíše z toho důvodu, že je předmět                                               Pedagogické komunikace prostě povinný, a tudíž si ho registrujeme ne kvůli zájmu o danou problematiku, ale protože prostě musíme.                                                   Neznamená to však, že by neměl být zajímavý a přínosný.. "
             (po 9. setkání): " Nemám dojem, že by mi tento seminář moc přinesl. Možná je to tím, že v hodinách přece jen není dostatek prostoru."

- Magda P. (po 2. setkání): " Na těchto hodinách se mi líbí, že neprobíhají jako klasická přednáška. je tam příjemná atmosféra. Můžeme o všem diskutovat."
                  (po 9. setkání): " Pro mě osobně to bylo přínosné tak na půl, vzhledem k tomu, že učit určitě nikdy nepjdu."

- Jakub T. (po 3. setkání): Uvědomil jsem si, že při hodnocení výstupu druhých nevím, na co se mám zaměřit. Všímám si maximálně očního kontaktu, jestli je to                                                 srozumitelné nebo jestli to čtou z papíru.. Ale snad se naučím lépe pozorovat i hodnotit."
                (po 4. setkání): " Výstupy s natáčením jsou zajímavé. Už pochytávám víc věcí, na které se mám při výstupu zaměřit. A díky 'objednávkám' před výstupem                                            bude podnětů přibývat. Škoda, že není čas na rozebírání jednotlivých situací na videu, ale i tak je to zajímavé. Jsem zvědavý, jka se to na                                          závěr projeví na  mém vlastním výstupu."
                (po 6. setkání): " Tuto hodinu jsem si uvědomil, jak moc udělá při projevu sebevědomí přednášejícího. Když někdo něco vypráví a je na něm vidět, že by                                                 nejraději utek, nedokážu se soustředit na obsah projevu. Daleko víc se pak soustředím na chyby a na způsob, jakým se projevuje. Z toho                                            si určitě vezmu ponaučení i pro mé další projevy. taky se ukázalo, jak je důležité, aby posluchači mohli na přednášejícího vidět."

Petra Š.:

Markéta P.: (po 2. setkání) ...BUDE DOPLNĚNO